Čistěte, co to jde!

Na přehrávacích i nahrávacích hlavách se přirozeně usazují neviditelné částečky nečistot. K tomu ještě připočtěte všudypřítomné mikroby, baktérie, miniatruní tvorečky, žijící všude kolem nás a na nás a je vám jasné, že tito živočichové se nejen musí něčím živit, ale […]